Høringssvar fra Ole Oftedal

Dato: 11.09.2021

Jeg ber med dette regjering og Storting stoppe planene om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven. Hvorfor skal Norge gå denne veien når våre naboland Danmark og Sverige nå åpner opp. Det gir ikke mening og jeg er lei av at myndighetene trer ulogiske restriksjoner ned over hodene våre. Nå må man tilbake til normalen. Mvh Ole Oftedal - Stavanger