Høringssvar fra Hildegunn Sortland

Dato: 11.09.2021

Som privatperson stiller eg meg sterkt i mot forslaget om forlenging av smittevernlova. No har dei som ynskjer vaksine fått tilbodet, og ein kan ikkje lenger halde fram med å styre landet etter eit udemokratisk lovverk på bakgrunn av eit virus som er mindre farleg enn influensa for stort sett alle som ikkje er gamle OG har underliggande sjukdom. Nok er nok!