Høringssvar fra Norsk borger

Dato: 24.09.2021

Jeg ønsker ikke et samfunn med dette sertfikatet, det strider mot menneskerettighetene, sunn fornuft og moral. Slett alt sammen.