Høringssvar fra Øyvind Olsen

Dato: 13.09.2021

Forlengede restriksjoner behøves IKKE.

Det er INGEN PANDEMI!