Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 661352

Dato: 10.09.2021

Dette strider mot grunnloven, ikke rart høyre vil ikke noensinne vinne et valg igjen etter dette om det går gjennom!