Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 266936

Dato: 24.09.2021

Det som foreslås i denne høringen er urimelig og basert på feilaktig data. Sammenlignet med andre år med sesonginfluensa har det ikke vært overdødelighet i denne pandemien. Styrende makter og media har fremstilt informasjon vedrørende en pandemi på en slik måte at befolkningen nærmest lider under etatisme; ideen om at staten er bærer av den høyeste fornuft gjennom sine institusjoner, prinsipper, politikk og ideologi. Det er flere ledd her som nyter godt av at menigmann drar opp skjorta og injiseres, og det med en ikke godkjent genterapi som vi ikke aner følgene av på sikt. Vi er født fri og vi skal inneha vår frihet og leve i et ekte demokrati. Derfor skal vaksinepass som medfører segregering IKKE forekomme i dette land, i denne verden.