Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 577493

Dato: 13.09.2021

Jeg ønsker ikke at det skal fortsette med inngripende tiltak som begrenser befolkningens frihet når korona viruset ikke gir mer sykdom en andre endemiske virus som feks influensa.

koronasertifikat må opphøre når viruset ikke er noen trussel for samfunnet i form av økt dødelighet.