Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 143540

Dato: 16.09.2021

Oppnådd oppnådd grad av vaksinerte gjør dette unødvendig.

Nå er det nok, ingen grunn til å videreføre dette. Vi ser at covid virus har ca samme dødelighet som vanlig influensa på vaksinerte.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

Nå er det nok.