Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 458172

Dato: 12.09.2021

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler som har med koronasertifikater må opphøre med øyeblikkelig virkning. Vaksinepress av ein hastegodkjent vaksine som ingen veit langtidsvirkning av må det bli ein slutt på. Å sette vaksinerte mot uvaksinerte opp mot hverandre slik vi er vitne til siste året er heilt uakseptabelt. Med over 31000 innmeldte bivirkninger og opp mot 3000 alvorlige, må våre styresmakter begynne å innsjå realitetene. Heller opplyse om at det finnes medikamenter slik som Ivermectin o.l. som burte vært opplyst om og som myndighetene burde gitt frislipp på.