Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 255235

Dato: 24.09.2021

Til Regjeringa!

Eg samtykker ikkje til nokon form for forlengelse av smittverntiltak, verken lockdown, eller anna fridomsberøving, restriksjonar ved innreise til Noreg, eller vidare bruk av koronasertifikat. Nå er det nok!! Ingen nye tiltak, takk! Ingen endring av smittevernlova, som gir tilgang til meir lockdown, takk. No er det nok!

Covid kan behandlast, og det må prioriterast!!! Alt for mange har dødd, pga mangel på behandling! Det er fullstendig forkasteleg og uetisk! Ja, rett og slett ei skam. Eg vil ha friheten tilbake! Eg vil også reisa og ferdast, kor eg vil, når eg vil!! Ja, la oss få landet vårt tilbake også, styringsretten og sjølvråderetten. Nei, til styring av Noreg via EU-reglar og anna utlandske cooperasjonar, via hemmelege møte! Det er ikkje demokrati! Nå er det nok!! Covid skulle vore behandla som vanleg influensa, og ikkje blitt styrt via terrorregime, med vikarierande motiv. Det som har skjedd er fullstendig overtramp mot grunnleggande menneskerettar, terrorregime, satanisme, sensur og propagandakrig, med hensikt å skremma og hjernevaska det norske folk til å ta ein ikkje-godkjent hastevaksine, som inneheld farlege komponentar, som grafinoksyd. Og no prøver de å få tatt barna og! Dette er ei skam, la barn vera. Dei har opplev nok nå til å få alvorlege traumer. Regjeringa si handsaming v denne saka er ei skam!! Det må komma rettslege reaksjonar, når sanninga kjem på bordet, for det skjer. Ja, det er i ferd med å bli rulla ut!!! Eg kunne ikkje tenkt meg å stemma på nokon av partia, verken på Stortinget, eller i Regjeringa. Ingen av dykk har stått opp for det norsk folk! Ingen har talt i mot tiltaka, eller mangel på behandling av covid pasientar! Dette er å forstå som forrederi mot det nokske folk.