Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 146748

Dato: 17.09.2021

Jeg ønsker mer sannferdig informasjon, og færre, kun nødvendige, restriksjoner.