Høringssvar fra Jan Erik Winås

Dato: 20.09.2021

Nå må dette ta SLUTT! Dette er på linje med Martial Law i USA. Det er mange nå som vet hva RESET er...det er mange nå som vet hva NWO går ut på...selv om statsministeren står på tv og sier det er sprøyt og en konspirasjon. Dette som nevnes her ligger tilgjengelig på nettet og er INGEN konspirasjon. Skulle dette OGSÅ gå igjennom i stortinget er jeg redd det blir ille. Jeg ber inderlig på vegne av barn barnebarn og oldebarn at det IKKE må skje.