Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 256399

Dato: 24.09.2021

Jeg støtter forslaget!