Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 396337

Dato: 12.09.2021

Nå må landet åpne opp helt igjen. Danmark har åpnet og Sverige følger etter. De fleste er vaksinert og det er få i sykehusene eller som dør. Vi har under dødelighet og leve alder økte i fjor. Positive test resultater kan ikke legges i grunn for restriksjoner av folk, heller se hvor mange som faktisk er syke, alvorlig syke eller døde. Og sammenlign tallene fra influensa tall !