Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 463443

Dato: 12.09.2021

Det er nok nå. La folk fri fridomen og helsa attende. Mtp at PCR-testen kan finne kva som helst i kven som helst iflg oppfinnaren så er koronapass meir som eit tvang- og kontrollmiddel for å få folk til å verte injiserte med noko som fekk naudgodkjenning eine og åleine pga at ein sette ned forbod mot å bruke medikament som har vore nytta i mange tiår. Konsensus er ikkje kva konsensus eingong var. Vitskap har vorte politikk og da er det ikkje lengre vitskap. At regjeringa på toppen av det heile har fått løyve til å halde alt rundt coronaen hemmeleg i 60 år gjer at truverdet til politikarane og helsebyråkratane har falle som ein stein.

Nei takk til at smittevernlova skal trumfa grunnlov og menneskjerettigheiter etter desember 2021.