Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 684220

Dato: 13.09.2021

Nei. Vi kan leve med denne smitten.