Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 137966

Dato: 16.09.2021

Jeg stemmer i mot, dette er galskap og ett overgrep mot befolkningen