Høringssvar fra Thomas Beck

Dato: 20.09.2021

Jeg er imot forlengelsen av disse midlertidige forskriftshjemler.

Det fins ingen grunn å tro at det norske folk stå foran utryttelsen pga. en Virus som er nå allerede endemisk. Med å sette beskyttelsen mot en potensiell fare foran mange grunnleggende rettigheter til hver enkelt menneske i norge, settes en ny paradigme som sier at regjeringen kan gjør hva som helst for å beskytte befolkningen mot potensiell fare. Dette er uakseptabelt for hver frihetlig tenkende vesen og undergrave dermet i tillegg autoriteten til regjeringen, som setter til side lover og regel som selve skal beskytte befolkningen mot overgrep. Dette har allerede skjedd 12.mars 2020 og har vart til dagen i dag.

Siden store deler av landets befolkning er nå vaksinert og ble lovet etter og med kunskap av forskerne som er anerkjent fra dagens regjering, at det blir et normal hverdag uten urealistisk frykt igjen, så må dette tar slutt nå. Reputasjonen til dette regjeringen inkludert opposisjonen stå i fare for gå tapt.

Med vennlig hilsen

Thomas Beck