Høringssvar fra Jane Westlund

Dato: 23.09.2021

Jeg vil at koronsertifikater ikke lengre skal brukes i Norge. Andre land har også gått bort fra konseptet. Det er høyst diskriminerende og nedverdigende for de mange som også bor i dette landet, og som betaler skatt, og som aldri kommer til å ta en farlig, ikke-utprøvde og bivirknings-belagt injeksjon. Mange har store tviler i forhold til det, og rettmessig så, og trenger ikke å bli tvunget til å ta det. Og skal faktisk ikke det heller. Bivirkninger er flere og flere og rapportene er sendt inn til registeret. Vennligst slutt å overse dem. Vennligst slutte å late som om de ikke finnes. Det har aldring verdens historie vært en 'vaksine' som har hatt so mange og så voldsomme skadevirkninger. Listen over de som er rammet vokser. Ingen koronasertifikster, takk.

Vaksinering skal være frivillig.

Barn og unger skal ikke vaksineres.

Ingen vaksinering skal skje gjennom skolene.

Koronapass som forutsetning for handle- og bevegelsesfrihet skal avvises.

Full åpenhet om bivirkninger av vaksinen og full åpenhet om kort- og langsiktige symptomer og konsekvenser av covid-smitte forutsettes.

Det nyvalgte storting må oppheve hemmeligholdelse av regjeringens håndtering av Covid-situasjonen, og beslutninger rundt videre forhold må gjøres gjennom et bredest mulig flertall i Stortinget.