Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 680499

Dato: 13.09.2021

Jeg er i mot. Befolkningen ønsker ikke bli med på disse nye planene deres.