Høringssvar fra Stig R. Wigestrand, ph.d.

Dato: 11.09.2021

Jeg ber med dette regjering og Storting stoppe planene om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven.
Danmark erklærer nå Sars-Cov2 for vanlig influensa, og åpner opp igjen samfunnet sitt. Sverige signaliserer samme beslutning, sannsynligvis i slutten av september d.a. En fortsatt nedstengning av samfunnet er både skremmende for mange, særlig barn, og en stor psykisk belastning som allerede har vart for lenge. I tillegg kommer alle tilleggbelastninger som det allerede er utviklet mye av i Norge - mangel på sosial kontakt, frykt, uro, økt alkohol- og rusmisbruk, økt frustrasjon som går ut over uskyldige barn og unge - og andre voksne.
Tilliten til norske myndigheter synker sannsynligvis også for hver dag restriksjonene forlenges. Vi er blitt fortalt, gang på gang, at nå åpner samfunnet snart opp - når bare vaksinene er satt - når smittebølgene er avtatt etc. Det er på tide å innse at dette viruset nå er blitt en del av samfunnet vårt framover, slik Danmark nå gjør. Troen på et ekte demokratisk samfunn synker etter hvert dramatisk når befolkningen opplever maktbruk (f.eks. korona-internering ved mistanke om smitte) som ikke ser ut til å stå i forhold til den reelle situasjonen. Jeg kjenner selv flere mennesker som stadig oftere uttrykker frustrasjon over myndighetenes restriksjonsiver. Ta hensyn til den befolkningen dere representerer. Avslutt planene om fortsatt forlengelse.