Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 584200

Dato: 13.09.2021

Stiller meg tvilende til en forlengelse. Jeg ser ikke helt at det er forholdsmessig, og tiltakene er ganske inngripende. De blir jo brukt som pressmiddel for å vaksinere seg kan det virke som. De utvidete fullmaktene som regjeringen nå har kan ikke fortsette.

Hva er forholdsmessigheten i disse tiltakene når så mange er vaksinert, og risikoen ved smitte helt tydelig er veldig begrenset?