Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 242137

Dato: 24.09.2021

Fjern restriksjoner. Følg faglige begrunnelser. Følg grunnloven. Nok er nok.