Høringssvar fra Thors Hommer

Dato: 14.09.2021

Høringsvar for forslag om forlengelse.

Det er mye regjeringen kunne gjøre. Å ha en serie med lover som kan settes til side etter behov innbyr ikke til tillit. En rett til frihet som kan tilsidesettes når overmakten ønsker det skaper utrygghet og misstillit. En regjering som ser seg som overmakt og bedre vitende kan føre til et demokrati som forsøker å ta tilbake det som tilsynelatende pleide å tilhøre dem. Det tyngende vaksinepresset mot sunt folkevett og bedre vitende har satt hver nordmann i hjørnet, selv om ikke alle enda er klar over det. En forlenget tilsidesettelse av folkeretten og overtråkk av en veslevoksen myndighet over denne dårlig dokumenterte trusselen mot folkehelsen kunne få selv den enkleste norske hjernecelle til å begynne å tenke at regjeringen kanskje ikke er helt ærlig fordi tiltakene tilsynelatene ikke gir helt mening. Siden det er så vanskelig i å forklare logikken i det som gjennomføres kunne det være trolig at regjeringen holder på med noe helt annet? Som de ikke vil snakke om og som Nordmenn kanskje burde reise seg imot. Med noen gule vester eller noe.

Det sier seg nok selv at jeg er i mot forlengelse, men for et fullstendig forbud av slike tilsidesettelser av rettigheter. Istedet skal vi ha strafferettslig forfølgelse av regjeringens to-årig galskap og oppreisnig for de mange som har lidd urett. Et oppgjør må komme, ellers vil regjeringen tenke at de kan gjøre hva enn de finner for godt, og det vil ende galt. Det er allerede galt nok.