Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 810147

Dato: 13.09.2021

Ytterligere begrensninger på folkets bevegelsesfrihet er ikke akseptabelt.