Høringssvar fra Arne Hornsletten

Dato: 24.09.2021

Slutt med å pine og kontrollere borgere på denne nazi måten.

Nok er nok nå.

Få bort korona passet.