Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162448

Dato: 20.09.2021

Dokument på høring om å forlenge smittevernloven må trekkes av regjeringen umiddelbart!

Det burde være en åpen vitenskapelig debatt om tiltak, medisinske realiteter og samfunns konsekvenser.

Det er ikke grunnlag for å forlenge smittevernloven nå, og troverdigheten til regjeringen vil bli svekket.

Denne loven kan bli misbrukt av regjeringen.