Høringssvar fra Hilde M. Ludvigsen

Dato: 12.09.2021

Vår fulle rett er å bestemme over vår egen kropp. Ingen kan påtvinge deg noe som helst. En person som har en frisk, symptomfri kropp, er ingen trussel for noe som helst, bortsett fra de høyere makter som har en sjult agenda om å bestemme over en. Det samtykkes IKKE å være en eiendel av en korporasjon