Høringssvar fra Ingrid Wreden Kåss

Dato: 14.09.2021

Dette forslaget bør ikke vedtas.