Høringssvar fra Edgar Nilsen

Dato: 13.09.2021

Helt uenig