Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 177616

Dato: 22.09.2021

Smittevernloven bryter

Menneskerettigheter og Grunnloven

Og må opphøre umiddelbart !