Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 258820

Dato: 24.09.2021

Nei til videreføring av koronasertifikat. Koronasertifikatet er en ufrivillig ordning, uavhengig av vaksinestatus. Det er et kontrolltiltak, ikke et smitteverntiltak. Opphev koronasertifikatet omgående.