Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 224730

Dato: 24.09.2021

Nei, er i mot dette. Er ikke grunnlag for inngripende tiltak som begrenser folks frihet.