Høringssvar fra Lygre Livsgard, Dag Kyrre Lygre ENK

Dato: 24.09.2021

Vi driv gard med foredling og direktesal på marknad. Restriksjonane er inngripande i folks liv og fridom. Spesielt har det vore skadeleg for barn og unge. Tiltaka står ikkje i forhold til helserisiko, spesielt no når dei aller fleste i risikosona er vaksinerte. Det er også god kapasitet på sjukehusa om det skulle verte behov for, i starten var dette eit viktig argument for å innføre strenge restriksjonar. Sanksjonane og innskrenkingane i folks fridom må snarast ta slutt.