Høringssvar fra Ståle Myhre

Dato: 24.09.2021

Ikke enig, dette bryter mot grunnloven.