Høringssvar fra Ingrid Signy Karlsen

Dato: 21.09.2021

Jeg mener det er helt feil å forlenge midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat etc. myndighetene må snart innse at covid 19 er en virussykdom som tar livet av færre mennesker per år enn influensa! Vi må leve normalt og danne naturlige antistoffer. De som er sårbare for virus kan ta vaksine, på samme måte som bed influensavaksine. Det er på tide at våre myndigheter begynner å tenke og opptre normalt og slutte med å spre unødig fryktpropaganda!

hilsen

ingrid Signy Karlsen