Høringssvar fra Henriette Ludvigsen

Dato: 22.09.2021

Nei, til videreføring! Nå må det bli slutt på at vi skal styres av regler som strider mot vitenskap, fornuft og våre grunnleggende rettigheter. Videre håndtering må nøye vurderes på bakgrunn av hva vitenskapen viser i dag, de faktiske tallene som foreligger i dag og være i tråd med grunnleggende etiske og juridiske prinsipper.