Høringssvar fra Hardy Micheel

Dato: 13.09.2021

Dette dramatiske forslaget virker på meg som åpner for et evigvarende smittevernsdiktatur ved at smittevernstiltakene stadig fornyes til tross for at det er null bruk for dem.

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. Etter mine kilder har bare 2-3 personer i det siste halvåret dødd av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet. Hvorfor ønsker regjeringen da å forlenge midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet?

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona-tiltakene, forventer jeg en offentlig debatt om dette, eller ønsker regjeringen å teste ut tiltak for å kontrollere befolkningen? Eller er det skepsisen som sprer seg også her i landet til korona-tiltakene? Høringsfristen er særdeles knapp: 24. september 2021. Er det noe regjeringen gjør bevist? Jeg er skuffet og begynner å tape tillitt til våre folkevalgte!

Jeg sier høgt og klart «NEI» til regjeringen planer!

Hardy Micheel