Høringssvar fra Kathleen B. Hansen

Dato: 24.09.2021

Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2

Høringssvar

Det strider mot den allmenn rettferdighetssans og personlige verdier dersom dere velger videreføring av koronasertifikat. Jeg kan ikke se at det vil føre noe godt med seg å videreføre koronasertifikat som jeg ser er det motsatte av samhold og fellesskap. Jeg ser at det vil føre til ytterligere splittelser og kan ikke stille meg bak slike verdier da jeg vet hva det vil føre til. Tenk mye mer på hvordan dere påvirker barn og unges modning, utvikling og liv. Om barn ikke henger med på forståelsen tar de skade av det. Kommunikasjon, forståelse og tillit er svært sårbart mennesker imellom og det gjelder alle veier. Det er viktig å komme tilbake til det som var normalt. Slik situasjonen er nå, så tilsier all tilgjengelig klokskap og sunn fornuft at vi må sette grenser. Jeg ser det som direkte uansvarlig å videreføre koronasertifikat. Vi alle er bare helt vanlige mennesker.

Ja til et Norge som støtter hverandre og jobber videre for respekt, toleranse og aksept av hverandres ulikheter. Ja til menneskeverd og likeverd for alle. Ikke la frykt stå i veien for gjennomtenkte og gode beslutninger. Ikke la frykt styre oss. Vi kan ødelegge hverandre i det såkalt «godes navn» og det skjer.

Hva er det rette å gjøre? Hvem eier sannheten? Hvem holder mennesker i et psykologisk fengsel?

Hvor er vi uten vår medmenneskelighet og hjerter for hverandre?

Jeg sier et tydelig nei til videreføring av koronasertifikat og er ikke i tvil.

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/pA01AX/hvorfor-vi-boer-lytte-til-meningsmotstandere

Stiller meg bak dette høringssvaret fra Advokat Jørgen Heie og er enig med han, så dette er også mitt høringssvar:

Høringssvar fra Advokat Jørgen Heie

- Man vet at coronaviruset nå har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus.

- Man vet at smitteverntiltak i form av begrensning bevegelighetfrihet har begrenset effekt (se sammenligninger mellom f.eks. Sverige og England).

- Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine.

- Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er uten hensikt.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

Nå er det nok.