Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 184646

Dato: 23.09.2021

  • NEI - ingen forlengelse av hjemlene i smittevernloven.
  • Å forlenge dette er trakassering av folket.
  • Våre naboland Sverige og Danmark har ikke begrensninger i folkets bevegelsesfrihet og med hensyn til ulike menneskerettigheter
  • jfr Grunnloven
  • § 92, ,93, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 112, 113