Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120634

Dato: 15.09.2021

Jeg mener dette ikke er nødvendig tiltak. Tiltakene går mer ut på kontroll enn helsemessige tiltak derfor er dette helt unødvendig. Av alle land har vi den høyeste levestandarden dvs Karantene hotell er ikke helseforsvarlig.