Høringssvar fra Jan-Erik Midjo

Dato: 15.09.2021

Nei til karantenehoteller og andre inngripende smittevertiltak. J-E MIDJO