Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 166233

Dato: 21.09.2021

Nei til videreføring av smitteverntiltakene