Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 402130

Dato: 12.09.2021

Regjeringen har lenge signalisert å åpne Norge. Men kommer nå med et drastisk forslag om å forlenge "Tvangsloven", midt under valgkampen,med kort frist. Det betyr i virkeligheten at Norge skal styres etterunntakslover i minst to år og fire måneder.

Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde. Våre borgerrettigheter og menneskerettigheter som er tatt inn i lovverket må følges. De kan aldri overstyres av noen annen lov.

Nei til forlengelse av tvangstiltak!!!