Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 876425

Dato: 13.09.2021

Det er nok restriksjoner, vi må tilbake til normalen. Tiltakene er ikke lenger i tråd med de negative konsekvensene, blant annet for psykisk helse.