Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 212955

Dato: 10.09.2021

Hvilke fordeler har medlemmene av regjeringen av å videreføre tiltakene som både koster penger og ikke virker?

Det stiller spørsmålet om det eksisterer personlige fordeler de har, av å risikere regjeringsmakten.

Det er første gang vi har sett omvendt "valgflesk".