Høringssvar fra Lena Holme

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes. Dette har medført store problemer psykisk for en rekke mennesker i vårt kjære land, som alltid har vært stolte av frihet for egne valg og ytringsfrihet. Dette har dessverre endret seg betraktelig gjennom denne pandemien.

Vi har allerede ufrivillig fått oppleve konsekvensene av at regjeringen får utvidede fullmakter, (ett eksempel listet over av konsekvens) det vil vi ikke ha mer av. Konsekvensene er av en slik art at det går ut over menneskerettighetene til alle, menneskelig verdighet og helse, bryter oss ned, og bryter også med rettsstatsprinsippene. Retorikken de siste atten månedene gir et dystert inntrykk av hva den ytterligere kan brukes til. Dette må stoppes!