Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 138748

Dato: 16.09.2021

Er imot overgrepene som blir begått mot folket.

informasjonen folket trenger for å være medvitende til hele covid-situasjonen er hemmeligholdt.