Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 248365

Dato: 24.09.2021

Ønsker ikke forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2