Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 186645

Dato: 23.09.2021

"[...] Da er det viktig at vi raskt kan sette inn tiltak hvis situasjonen endrer seg, sier helse- og omsorgsminister" Bent Høie. (regjeringen.no)

Der er mye man kan si om dette forslaget. Problemet med å kritisere forslaget er at de som fremmer forslaget, samt de som vurderer det i siste ende, kun er i stand til å se problemstillingen ut ifra sin egen posisjon. Det er en posisjon som kun skjelner på smitte/ikke smitte, og da blir konklusjonen at det uansett er greit å ha muligheten til å ta i bruk loven, uansett om det faktisk er smitte eller ikke. Førevarprinsippet topper alt her, selv når risikoen er svært lav, og at det ikke er noen grunn til å anta at det skal gå alvorlig galt. Sikkerhet går foran det som tidligare var ansett som allmenne rettigheter og grunnleggende demokratiske prinsippet. Så da er det lite nytte i å argumentere mot dette forlaget med å vise til prinsipper, rettigheter, og verdier. Smittvern har blitt et system som ikke er i stand til å se utenfor seg selv, og dermed må alt annet til enhver tid vike for en nødvendighetsvurdering gjort innenfor dette systemet.

Som en kan se i uttalensen til Høye, vurderer han ikke dette forslaget på bakgrunn av dagens situasjon, han viser til at "hvis situasjonen endrer seg".

Stopp opp et lite minutt, og tenk på alle lovendringer man kunne gjort på dette grunnlaget. Eller prøv å tenk på et lovforslag som ikke kunne blitt gjort på dette grunnlaget.

Situasjonen og verden er per definisjon i endring til enhver tid. Det kommer aldri en dag der situasjonen ikke endrer seg. Om en midlertidig lov skal opprettholdes på grunnlaget om at situasjonen kan endre seg, så er den ikke midlertidig, den er permanent.

Smittevernsystemet, som jeg her kaller det, har ikke egentlig sans for demokratiet (bare når det føyer seg etter smittevern). De har like lite sans for demokratiet som en fotballdommer som gir plaffen i offside-regelen. For de sier: "ja, men dette målet var nødvendig for å vinne kampen, og da er ikke regelen så viktig".

Prinsippielle regler med en dypere nødvendighet, som ikke bare er forankret i sakens målsetningen, men i hele fundamentet til landets styringsform gis det blaffen i. Og dette tror jeg kommer av at systemet ikke evner å se det. Det evnes ikke å se noe annet enn det systemet selv har definert som viktig.

Det er selvfølgelig veldig frustrerende for mange av dem som ser systemet utenfra. Denne agendaen har infisert enhver institusjon og enhver sosial arena det siste halvannet året. Man har nesten ikke kunne rette blikket en plass uten å se en beskjed med en oppfordring knyttet til smittevern. Dette gjør at systemet har fått et enormt omfang, og tilslutning. Det har spredd seg mye mer effektivt en viruset har. Og teknologiene som er brukt til dette, er en større trussel for oss, enn viruset.

Dette systemet er selvproduserende og det kommer aldri til å stoppe seg selv. Det kommer bare til å se ny risiko i nye ting, etterhvert som "situasjonen endrer seg".

Mitt motsvar til dette forslaget er:

Nei, til forslag om forlenging av smittevernloven (koronaloven).

KVL